Jan Blommaert, de bezieler achter het ‘Vechter’-bier, heeft na zes jaar de oneerlijke strijd tegen kanker verloren. Hij zette zich als vrijwilliger al enkele jaren in voor Levensloop en inspireerde veel mensen die ook dagelijks het gevecht moeten voeren tegen de vreselijke ziekte.

Wij, zijn gezin, familie en vrienden willen wil door de verkoop van het Vechter bier, bijpassende glazen en giften zijn steentje blijven bijdragen aan de financiële noden van het kankeronderzoek.

Iets meer dan een maand voor zijn overlijden, werd "Vechter vzw" opgericht. Alles wat gespaard wordt, zullen wij doorgeven aan Levensloop.
Voor het biertje werden ook passende glazen besteld, die hij jammer genoeg niet meer zelf heeft kunnen gebruiken. 

Laat ons blijven hopen dat het geld dat wordt ingezameld, door de verkoop van het bier en de glazen, en de vrijwillige giften op de bankrekening van de vzw, helpt, zodat kanker op termijn een chronische aandoening wordt en dat de diagnose “u heeft kanker” niet meer een doodvonnis moet betekenen voor vele mensen.

Er is de laatste jaren al veel vooruitgang geboekt maar er moet nog veel onderzoek gebeuren.
De vzw steunen kan, op bankrekening nummer: BE68 0018 6015 3034 van Vechter vzw

Fiskale attensten zijn er niet beschikbaar, maar we hopen op veel steun en goede wil.  Vele kleintjes maken een groot.
Wegens corona in 2020 geen Levensloop Beveren, maar wij sparen alvast om van 2021 eeb topjaar te maken.  zodat we weer een mooi bedrag in zijn naam kunnen schenken.
kaartjeJanBijgewerkt

EPSON009